Istraživanje „Pew Research Centera“: Od migranata koji dolaze u Evropu njih 47 posto nisu muslimani

Canada

Svijet / Canada 13 Views 0

Iako svaki drugi migranat nije musliman, Evropa se isključivo bavi muslimanskim izbjeglicama. Istraživanje „Pew Analysis Centera“, objavljeno u novembru 2017., pokazuje predviđanja eventualnog povećanja muslimana u tri scenarija, prenosi agencija Patria.

U ovom istraživanju stoje mogući procenti povećanja muslimana na evropskom tlu.

Posljednjih godina Europa je doživjela rekordan priliv tražitelja azila koji su izbjegli sukobe u Siriji i drugim većinskim muslimanskim zemljama. Val muslimanskih migranata izazvao je raspravu o imigracijskim i sigurnosnim politikama u mnogim zemljama i postavlja pitanja o trenutnom i budućem broju muslimana u Europi.

GOLF TURNIR | Bosnian-Canadian Classic

Da bi se vidjelo kako se veličina europske muslimanske populacije može promijeniti tokom narednih desetljeća, „Pew Analysis Middle“ je modelirao tri scenarija koja se razlikuju ovisno o budućim nivoima migracija.

Osnovna crta za sva tri scenarija je muslimansko stanovništvo u Europi (definirano kao 28 zemalja trenutno u Europskoj uniji, plus Norveška i Švicarska). Od sredine 2016. godine muslimansko stanovništvo u Europi se procjenjuje na 25,eight milijuna (four,9% ukupne populacije) – sa 19, 5 miliona (three,eight%) koliko je bilo u 2010. godini. (U Francuskoj je trenutno 5,72 miliona muslimana, u Njemačkoj four,95 miliona, u Velikoj Britaniji four,13 miliona, u Italiji 2,87 miliona, Holandiji 1,21 milion, Španiji 1,18 miliona itd. – prema tabelama Pew Analysis Centera).

Čak i ako se sve migracije u Europu odmah i trajno zaustave – scenarij nulte migracije – očekuje se da će muslimansko stanovništvo Evrope porasti sa sadašnjeg nivoa od four,9% na 7,four% do 2050. godine. To je zato što su muslimani mlađi (u prosjeku 13 godina) i imaju veću plodnost (prosječno jedno dijete više po porodici) nego ostali Europljani, što odražava globalni uzorak.

Drugi, “srednji” migracijski scenarij pretpostavio je da će svi izbjeglički veliki tokovi prestati s polovinom 2016., ali da će se nastaviti “redovne” migracije u Europu. U takvim uvjetima, 2050. godine muslimani bi mogli dosegnuti 11,2% europske populacije.

Konačno, scenarij „visoke” migracija predviđa rekordan val izbjeglica u Europi … U ovom scenariju, muslimani će do 2050. godine činiti 14% europskog stanovništva – sa gotovo tri puta većim udjelom stanovništva, ali još uvijek znatno niže od populacije kršćana i ljudi bez religije u Europi.

Međutim, izbjeglički tokovi u posljednjih nekoliko godina su izuzetno visoki u poređenju s historijskim prosjecima u posljednjih nekoliko desetljeća. Priliv je već počeo padati, jer su mnoge od država članica Evropske unije napravile promjene u politici kako bi se ograničio dolazak izbjeglica.

Predviđanja budućih razina migracija su nemoguća, jer će stope migracija ovisiti ne samo od političkih i ekonomskih uslova izvan Europe, nego i promjenjive situacije i vladinih ekonomskih politika u Europi… Na primjer, ako će biti redovite migracije… ali ne kao u vrijeme historijski izuzetnog izbjegličkog vala od 2014. do 2016. – tada se očekuje udio muslimana do 2050. godine u europskoj populaciji između 11,2 i 14 posto.

Dok se očekuje da će se broj muslimana u Europi povećati u sva tri scenarija – i više nego dvostruko u migraciji srednjeg i visokog scenarija – s druge strane, predviđa se da će europski nemuslimani padati u ukupnom broju u svakom scenariju. Međutim, migracija donekle smanjuju posljedice tog pada. Gotovo polovica svih nedavnih migranata u Europu (47%) nisu bili muslimani, a kršćani čine sljedeću najveću skupinu migranata.

Sve u svemu, očekuje se da će broj stanovnika u Europi (uključujući i muslimana i nemuslimana) značajno padati (sa oko 521 miliona na oko 482 miliona), bez budućih migracija. U scenariju srednje migracije, ostat će otprilike stabilan broj stanovnika, a visoki migracijski scenarij bi trebao postati neznatan.

Uticaj ovih scenarija je neujednačen u različitim europskim zemljama; uglavnom zbog vladine politike, neke zemlje su mnogo više pogođene migracijom od drugih.

Zemlje koje su posljednjih godina primile relativno velik broj muslimanskih izbjeglica projicirane su da doživljavaju najveće promjene u visokom scenariju migracija… Na primjer, Njemačka populacija (6% muslimana 2016.) bi bila predviđena na oko 20% muslimana do 2050. u visokom scenariju – odraz činjenice da je Njemačka prihvatila mnoge muslimanske izbjeglice posljednjih godina – u usporedbi s 11% u srednjem scenariju i 9% u scenariju nulte migracije…

Švedska populacija (eight% muslimana 2016.) mogla bi porasti na 31% muslimana u visokom scenariju do 2050. godine, u usporedbi s 21% u srednjem scenariju i 11% bez daljnjih muslimanskih migracija.

Nasuprot tome, zemlje koje su predvidjele da će doživjeti najveće promjene u srednjem scenariju (poput Velike Britanije) obično su destinacije za najveći broj redovnih muslimanskih migranata.

„Zemlje s muslimanskim stanovništvom koje je posebno mlado, ili imaju relativno velik broj djece, vidjet će najznačajniju promjenu u scenariju nulte migracije; to uključuje Francusku, Italiju i Belgiju“, navodi se u istraživanju „Pew Analysis Centera“.

By Patria

Vaš komentar

Comments